main picture

בי”ס תיכון שמיר נהריה

מיקום נהריה
היקף 14 דונם
סטטוס ביצוע
תוכנן ע"י שירי מינץ

הפרויקט ממוקם בשכונת יצחק שמיר בחלקה המזרחי של נהריה. בית הספר כולל 48 כיתות. חצרות בית הספר, מעבר לצורניות ולאסתטיקה תוכננו לתת מענה למגוון אפשרויות למידה חיצונית – כיתות חוץ, מקומות לקבוצות קטנות וליחידים. פיתוח חצרות בית הספר התייחס ככל הניתן למערך השצ”פים והרחובות שסובבים אותו, בין היתר באמצעות פונקציות משותפות לבית הספר ולשצ”פים.

Skip to content